Start

"A man's mind is stretched by a new idea or sensation, and never shrinks back to its former dimentions."

Oliver Wendell Holmes, Sr.


 
 

Didier De Reymaeker, architect

Frankrijklei 34, 2000 Antwerpen 
info@addr.be  -  M. O473 500 706  -  BE 0510 411 509

Ingeschreven bij de Orde van Architecten - provincie Antwerpen: Rucaplein 104, 2610 Antwerpen - tel 03 239 78 58 https://www.architect.be/nl/de-orde/raden/provinciale-raad-antwerpen/

https://www.architect.be/nl/vind-een-architect/de-reymaeker-didier/4462/

Verwijzing naar de gedragscode(s) waaraan de onderneming onderworpen is: Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten door de Nationale Raad van de Orde der architecten vastgesteld (B.S., 8 mei 1985).
Het reglement: https://www.architect.be/nl/juridisch/wetteksten-aanbevelingen/reglement-van-16-december-1983-van-be....